GDPR

Neshromažďujeme žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb nabízených na těchto webových stránkách.

Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně.