POKYNY K BEZPEČNOSTI

Výbava na oslí putování

 • Pro Vaše bezpečí doporučujeme pevnou obuv.
 • Cyklistickou přilbu na dítě si prosím doneste sebou. Popřípadě můžeme přilbu zapůjčit.

Přístup k oslíkům

 • Oslíci jsou stále jen zvířata, u kterých nelze někdy předpokládat, jak se zachovají. Proto je nutné se u oslíků chovat klidně, nekřičet, neběhat kolem zvířat, neděsit oslíky máváním rukou nebo různými předměty.
 • K oslíkům přistupujeme výhradně ze předu. Zadní část oslíka obcházíme nebo si držíme odstup minimálně 1 metr. Přitom totéž platí při čistění srsti oslům, kdy musíme být také obezřetní a opatrní.
 • Není vhodné k oslíkovi přistupovat, když se cítíme rozčílení, protože oslík to dokáže ihned vycítit. Vystresovaný člověk je schopný přenést svoji nervozitu na oslíka, který je velmi vnímavý na lidské emoce.
 • Můžete si přinést pro oslíky mrkvičky nebo jablíčka, avšak dávat tyto pamlsky je možné pouze na pokyn průvodce.

Pokyny k putování s oslíkem

 • Dospělí mají odpovědnost za to, aby děti respektovaly pravidla a pokyny průvodce.
 • V případě, že účastníci oslího výletu nebudou respektovat pokyny průvodce, tak má průvodce právo započatý výlet zrušit bez náhrady.
 • V případě, že dospělí budou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, tak se nemohou zúčastnit výletu.
 • Přijďte bez pejsků, protože pejsci by oslíky mohli svým chováním vylekat.

Jízda dětí na oslíkovi

Jízda na oslíkovi je možná pouze pokud ke svezení dítěte budou vhodné podmínky. Jízda na oslíkovi nemusí být však vzhledem k aktuálním podmínkám možná a není nároková. Volnočasová aktivita je zaměřená především putování s oslíkem, kdy zvíře vede dospělý nebo dítě pod dohledem průvodce. Děti mohou oslíka vést (bez jezdce na oslovi) pouze na přehledných úsecích a pod dohledem dospělého.

Pokud chceme dítě nechat svézt na oslíkovi, tak dodržujeme následující pokyny:

 • Dítě, které chceme nechat svézt, tak by mělo být starší 3 let.
 • Děti musí mít při jízdě nasazenou přilbu, přitom za nošení přilby během jízdy zodpovídají doprovázející dospělí.
 • Pokud chcete nechat dítě na oslíkovi jet, tak je potřeba aktivní účasti dospělého (rodič nebo rodinný příbuzný), který dítě ze strany jistí nebo přidržuje, přitom průvodce oslíka povede. Dospělý musí být schopni zasáhnout, proto u doprovodu se psem nebo s kočárkem nebude možné nechat děti jet na oslíkovi. Dospělý musí soustřeďovat pozornost na vodění oslíka a zajištění dítěte v sedle.
 • Za dítě v sedle je zodpovědný vždy dospělý (rodič nebo rodinný příbuzný), který si dítě musí jistit nebo přidržovat.
 • Oslík zvládne unést dítě maximálně do 50 kg. Dítě, které má nad tento váhový limit si může oslíka vodit.